Privacyverklaring 2-Control

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Op deze pagina leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Doel gegevensverzameling:

Voor een aantal doeleinden verzamelt 2-Control persoonsgegevens:

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Als u zich heeft ingeschreven stuurt 2-Control u via e-mail maximaal één keer per maand een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op onze website.
 • Contact opnemen
  De gegevens die u achterlaat in een contactformulier worden opgeslagen en enkel gebruikt voor het specifieke doel van het contactformulier: een contactverzoek, demo aanvraag of download. Wij vragen hiervoor enkel uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.
 • In kaart brengen websitebezoek
  Met behulp van cookies registreren wij het bezoek op 2-control.com. Op deze manier krijgen wij inzicht in hoe bezoekers op onze website komen, hoe vaak webpagina's worden bezocht en waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics.
  De registratie van websitebezoek gebeurt op basis van IP. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij registreren en analyseren ons websitebezoek om onze website te voortdurend te optimaliseren.
 • Overige cookies
  Voor het correct functioneren van de website gebruiken wij functionele cookies. Hierdoor krijgt u de website in de juiste taal aangeboden.
  Om u te allen tijde van relevantie informatie te voorzien gebruiken wij tracking cookies. Op basis van tracking cookies tonen wij voor u gepaste advertenties via Google Adwords en derde (social media) websites.
 • Pas uw cookie instellingen aan
 • Cookies verwijderen
  Wilt u niet dat wij cookies opslaan in uw browser dan kunt u uw browserinstellingen hierop aanpassen. U kunt de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde weigert. Let wel dat de instellingen voor iedere browser apart moeten worden gewijzigd.

Ontvangers gegevens:

De gegevens die 2-Control ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v:

 • Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst in Mailchimp.
 • Microsoft Office 365
  Wij maken gebruik van Microsoft Office 365. De e-mail van 2-Control wordt gehost bij Microsoft.
 • iXL hosting
  De website en back-ups van de website worden gehost bij iXL Hosting. Gegevens die u achterlaat op de website van 2-Control worden opgeslagen op onze servers. Voor het versturen van de contactgegevens vanaf onze website maken wij gebruik van een SMTP relay service van Postmark. Postmark, slaat de contactgegevens; e-mailadres en voor- & achternaam op en bewaren deze 45 dagen.

Opslag periode van de gegevens:

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voor- & achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan onze nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@2-control.com.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met 2-Control via e-mail of via het contactformulier op de website dan worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Via onze SMTP relay service, Postmark, worden de gegevens 45 dagen opgeslagen.
 • Sollicitaties
  2-Control verwijdert uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.
 • Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging:

Van uw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door 2-Control of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord welke wij versleuteld opslaan.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van 2-Control privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL en de https verbinding.

Uw rechten:

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij 2-Control vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 2-Control. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door 2-Control. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan de nieuwsbrief.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij 2-Control vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht uw gegevens te laten wissen.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik
  Wilt u niet dat 2-Control uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Plichten:

2-Control verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van 2-Control via e-mail. Uw gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 2-Control de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met 2-Control met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

2-Control behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer 2-Control dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van 2-Control te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op:

2-Control
Haagsemarkt 1
4813 BA Breda
info @ 2-control.com